Kristina Bength och Maria Nordin, Tudelad (Stockholm, 2014). Klammerhäftad broschyr, 185×285 mm, 32 sidor, offset. Utgiven i samband med utställningarna Thinking Through Painting, Konstakademien, Stockholm, 23 augusti–2 november 2014, och Landformer, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 4 september–5 oktober 2014. Grafisk formgivning: Rikard Heberling. Tryck: Elanders, Stockholm.